O spolku

Naše základní hodnoty

Spolek Mladí občané (MOB) vznikl v reakci na současné politické trendy, které se projevují nejen slábnoucím vztahem občanů ke státu a veřejnému dění, ale také nedostatkem společenských vizí a jejich nositelů.

Aktivismus

Mladí lidé získávají skrze fungování naší organizace především zájem a schopnosti se ve společnosti angažovat, pracovat s mládeží a pomáhat lidem rozumět veřejnému dění. Proto naše organizace dává důraz na projektovou činnost. Cílem je každého člena dle jeho možností a zájmu zapojit do našich aktivit nebo mu pomoci vytvořit vlastní projekt a podporovat ho při jeho realizaci. Zároveň na základě bohatých zkušeností jednotlivých členů klademe důraz na smysluplnost a skutečný společenský přínos projektů. Tento aktivismus vede ke kultivaci nejen celé organizace, ale i samotných členů, kteří získávají cenné zkušenosti, schopnosti a kontakty. V neposlední řadě získávají členové podporu a ocenění jak ze strany svých kolegů, tak od účastníků a spoluorganizátorů jednotlivých projektů – tyto pozitivní podněty jsou klíčové pro rozvoj a integritu mladých občanů.

Hodnoty

Naše projekty jsou svým zaměřením i obsahem v souladu s hodnotami, na kterých je založena moderní česká státnost. S hrdostí a plnou odpovědností se hlásíme k principům, které jsou základem Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Zdůrazňujeme důležitost efektivního fungování právního státu, jakožto garanta těchto hodnot. Jmenovitě a s odkazem na současnou společenskou diskusi klademe důraz na lidskou důstojnost a vzájemnou toleranci, protože tyto hodnoty jsou častokrát první, které se v průběhu společenských krizí ze společnosti vytrácejí a dochází tak k morálnímu úpadku společnosti. Zároveň nezapomínáme na to, že Česká republika je součástí mezinárodní komunity a rodiny evropských států. Musí vystupovat aktivně, cílevědomě a zodpovědně. Jako takovou její roli musí chápat jak současné generace, tak také generace budoucí.

Diskuse

Naše organizace představuje fórum k diskutování rozličných názorů. V rámci Mladých občanů nejsou členové vedeni k souhlasu a víře v jednu politickou ideologii nebo striktně danou ideu, naopak podporujeme jejich názorovou rozmanitost. Základem dialogu by měla být diskuse, postavená na vzájemném pochopení, nikoli na snaze nutně přesvědčit oponenta o své pravdě. Tato forma diskuse pomáhá ujasnit si vlastní názory, případně lépe vyhodnotit vlastní osobní zkušenost, pochopit pozice ostatních a zároveň bojovat proti demagogii.

Nezávislost

Rozmanitá vnitřní diskuse může v organizaci probíhat, protože není naším cílem vstoupit do veřejného dění jako mocenský celek. Jako organizace nepodporujeme konkrétní politické subjekty ani nekandidujeme do veřejných pozic. Naopak cílem organizace je být platformou pro mladé aktivní lidi. Podporujeme ty, kteří si individuálně zvolí cestu profesionálního politika. Pro tyto členy je náš spolek vždy přátelským a myšlenkově otevřeným prostředím, do kterého se mohou vracet. Naše organizace tu je pro členy, nikoliv její členové pro ni.

Politika

Diskusi o rozdělení veřejného prostoru na občanskou společnost a politiku nechápeme jako stěžejní. Myslíme si, že toto rozdělení je umělé a vytváří ve společnosti myšlenkovou bariéru. Chápeme politiku v širším slova smyslu a takto jí představujeme mladým lidem - základ politiky je pro nás prezentování a obhajoba názoru. S tímto přístupem je pro mladé lidi jednodušší vstoupit do veřejného prostoru a hájit své názory, ať už z pozice aktivisty nebo politika. Na základě tohoto chápaní politiky vedeme i naše projekty a vnitřní diskusi.

Politika

Celá organizace staví na vzájemné podpoře. Ať už to znamená pomoc s projekty, sdílení kontaktů nebo vzájemné motivování. Jednou MOB, navždy MOB.

The Founder

Nemo enim ipsam quia sit aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Andrew Sober

Company Partners