Předsednictvo

Předsednictvo

Předsednictvo je v současné době čtyřčlenný tým lidí, kteří jsou každý rok na tzv. Letním sněmu voleni z řad našich členů a členek. Starají se o celkovou vizi spolku a zastávají základní agendu, kterou v průběhu ročního mandátu naplňují.

Pavel Tomáš Řehák

Předseda spolku

Oblasti: vedení předsednictva, navazování spolupráce a fundraising

Pavel je studentem PR a marketingu na VOŠ publicistiky, dříve také politologie na Univerzitě Karlově, ačkoliv se v současné době cítí být především freelancerem v oblasti webové tvorby a digitální propagace značek jeho klientů. Mimo to se už 5 let věnuje neziskovému sektoru, mezinárodní politice mládeže a vzdělávání, proto se často objevuje na nejrůznějších zahraničních konferencích a úzce spolupracuje s Českou radou dětí a mládeže. Jeho vášní je cestování, hlavně do ne zcela turistických destinací, a rozšiřování dosavadní znalosti cizích jazyků. Náladu mu navodí dobrá konverzace a posezení s přáteli třeba nad sklenkou bílého vína.

Email
pavel.rehak@mladiobcane.cz

Kristina Dědečková

1. místopředsedkyně spolku

OblastI: dohled nad projektovou činností, účetnictví

Kristina pochází ze srdce Českého ráje, odkud odešla do Prahy, kde na FSV UK dokončuje bakaláře na oboru Politologie a veřejná politika. Zajímá ji hlavně komunální politika, proto sbírá zkušenosti prací na programu Nebojme se komunální politiky v Nadaci Via. Je zapojena také v programu, který podporuje děti z ohrožených rodin. V MOBu se kromě předsednictva věnuje ještě projektu Kandiduju.cz a je správcem kasy. Miluje galerie, slam poetry, knížky, historii a zvířata. Hlavně tedy koně a krávy.

Email
kristina.dedeckova@mladiobcane.cz

Anna Pánková

Místopředsedkyně spolku

Oblasti: dohled nad PR a budování dobrého jmnéna spolku

Anička je momentálně nejmladší členkou předsednictva. Teprve letos totiž bude maturovat. Přesto se již dostala na pozici stážistky do inovačního týmu Deloitte a Filosofického ústavu AV ČR. Zároveň se podílí na organizaci Moravského modelu WTO a Českého modelu amerického kongresu. Tento rok také vykonává mandát jako ambasadorka Strukturovaného dialogu s mládeží, pomocí kterého se snaží přiblížit politiku a věci veřejné mládeži. Jako náhradnice reprezentovala ČR na Mezinárodní filosofické olympiádě. Miluje spánek, dobré čtení, dlouhé procházky, hluboké debaty, hudbu, tanec a francouzštinu (i když sama říká, že i francouzský buldoček má lepší přízvuk).

Email
anna.pankova@mladiobcane.cz

Matěj Plewa

Místopředseda spolku

Oblasti: dohled nad HR, zlepšování vnitrospolkové komunikace

Matěj je studentem druhého ročníku Právnické fakulty UK. Krom studia se dlouhodobě účastní řady mimoškolních aktivity, mezi které patří zejména simulovaná jednání různých politických institucí, a je aktivní v řadě dalších mládežnických organizací. Jeho cílem, kterého by chtěl pomocí svých aktivit dosáhnout, je přispět k šíření osvěty o společenských otázkách a motivovat tak mladé lidi k tomu, aby se nebáli do diskuze o jejich řešení přispět svými konstruktivními a podnětnými nápady. Svůj volný čas tráví čtením a posloucháním podcastů. Když si pak náhodou od politických debat potřebuje odpočinout, tak rád cestuje a sleduje všechny možné sporty, a to zejména fotbal, kde nemůže fandit nikomu jinému než Baníčku z jeho milovaného města.

Email
matej.plewa@mladiobcane.cz